اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

حکومت هیچ علاقه ای به رفع چالش ها در کشور ندارد بلکه به همین حالت بحرانی و ایجاد چالش ها خوشحال و راضی است. با این وضعیت هم می خواهد بقای خود را حفظ کند و می خواهد اهدافی را که دارد به پیش ببرد.

تصویب طرح تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیسیون های انتخاباتی، در کابینه باواکنش هایی در میان اعضای مجلس نمایندگان همراه شد. در کناره هایی از این واکنش ها، برخی از نماینده های مجلس از رییس جمهور می خواهند که پیش از توشیح این طرح باید کمیسیون مستقل انتخابات منحل گردد. در غیر آن نماینده های مجلس بار دیگر فرمان تقنینی اش را رد خواهند کرد. راه قانونی برای شکستن بن بست در روند اصلاح نظام انتخاباتی چیست؟

ذکریا اصولی نویسنده، در برنامه «فراخبر» گفت: ما در یک بن بست به سر می بریم، وقتی به موافقتنامه سیاسی توجه کنیم این موافقتنامه باعث تشکیل حکومت وحدت ملی شده است. این موافقتنامه سیاسی سه چیز را ا از ما مطالبه می کند. اول، اصلاحات در امور انتخاباتی، دوم، اصلاحات در نظام انتخاباتی، سوم، برگزاری انتخابات در سال 1394. یک ماه دیگر تا پایان 1394 باقی مانده است. در حالیکه دو رهبر باهم این توافق ها را انجام دادند تا حکومت وحدت ملی تشکیل شود اما حالا مدت تعیین شده منقضی شده است و تا به حالا هیچگونه اصلاحاتی صورت نگرفته است. این در حالی است که بر اساس همین توافق ها، رهبران مشروعیت یافته اند و در صورت عملی نکردن آنها مشروعیت خود را از دست می دهند.

وی، معتقد است حکومت قصد برگزاری انتخابات را ندارد و افزود: یکی از گزینه هایی که ما می توانیم انتخاباتی شفاف، سرتاسری و بدون تقلب داشته باشیم و از تداوم بحران های قبلی جلوگیری کنیم، قانون ثبت احال نفوس اجرایی می شد و ما تعداد رای دهندگان را می داشتیم. این کار عملی نشد. اما چرا تحقق پیدا نکرده است؟ به این دلیل که حکومت از آغاز، تا کنون به دنبال یک سیاست عوام فریبانه در همه موارد به خصوص انتخابات است.

اصولی، وجود بحران را در کشور به نفع حکومت دانسته و می گوید: بعد از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری، آن مشکلات به وجود آمد و حکومت وحدت ملی بر اساس توافق شکل گرفت مردم بازهم امیدوار بودند که حداقل با رعایت مفاد توافقنامه، توسط رهبران، اوضاع کشور بهتر شود اما هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ کدام از مفاد توافقنامه عملی نشد. حکومت هیچ علاقه ای به رفع چالش ها در کشور ندارد بلکه به همین حالت بحرانی و ایجاد چالش ها خوشحال و راضی است. با این وضعیت هم می خواهد بقای خود را حفظ کند و می خواهد اهدافی را که دارد به پیش ببرد. این اهداف می تواند از اجرایی ساختن فرامین باداران خود گرفته تا اهداف شخصی باشد.

این نویسنده، بحران های به وجود آمده در کشور را از کارهای عمدی حکومت می داند و افزود: پارلمان باید اصلاح نظام انتخاباتی را تصویب کند تا از بن بست اصلاح نظام انتخاباتی بیرون آییم. این در حالی است که هم اکنو کار پارلمان هم نامشروع است و نمی تواند چنین کار ی کند. هم اکنون ما با دو مشکل مواجه هستیم. یک، پایان مهلت حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی و دو، انقضای ماموریت شورای ملی. در سال 1394 باید مشکل انتخابات حل می شد و انتخابات برگزار می شد. در حالیکه حکومت در این مدت طولانی می توانست این دو مشکل را به آسانی حل کند این کار را نکرد و حالا کشور در حالت بحران به سر می برد.

وی، در خصوص صدور فرمان تقنینی رییس جمهور، برای اصلاح نظام انتخاباتی در تعطیلات پارلمان گفت: هم اکنون دو کمیسیون انتخابات و یک کمیته گزینش در خلا قانونی به سر می برند. ایجاد فرمان تقنینی موجود در واقع به کمیته گزینش هویت حقوقی می دهد، تا کمیته گزینش بتواند کمیشنرهای جدید را ایجاد کند اما با تعیین کمیته گزینش مشکل ما رفع نمی شود. ما باید قوانین انتخاباتی را از بنیاد اصلاح نماییم نه اینکه فقط فرامینی صادر کنیم و منتظر تحقق اصلاح نظام انتخاباتی باشیم.

موضوع : اخبار