اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

عضويت افغانستان در اين سازمان مي تواند در راستاي مبارزه با گروه هاي تروريستي در  داخل کشور، سودمند باشد.

 

رياست اجرائيه گفته است که قرار داکتر عبدالله عبدالله براي شرکت در نشست سازمان همکاري  شانگهاي به قيرغيزستان برود. اين نشست قرار است امروز آغاز گردد و فردا نيز ادامه خواهد داشت. گفته مي شود آجنداي اصلي اين نشست افزايش همکاري هاي منطقه اي و بخصوص همکاري در رابطه به مبارزه با تروريسم و مواد مخدر مي باشد.

سازمان همکاري شانگهاي يک سازمان ميان دولتي است که براي همکاري هاي چند جانبه امنيتي، اقتصادي و فرهنگي تشکيل شده است. اين سازمان در سال 2001 توسط رهبران کشورهاي چين، روسيه، قزاقستان، قيرغيزستان، تاجيکستان و ازبکستان پايه گذاري شد. سازمان همکاري شانگهاي در حقيقت ترکيب جديد سازمان « شانگهاي 5» است که در سال 1996 تاسيس شده بود، ولي پس از آنکه کشور ازبکستان نيز به عضويت اين سازمان در آمد، نام آن به « سازمان همکاري شانگهاي» تغيير کرد.

سازمان همکاري شانگهاي علاوه بر اعضاي دايمي، داري چند عضو ناظر نيز مي باشد. کشورهاي ايران، هند، پاکستان، مغولستان و افغانستان اعضاي ناظر اين سازمان هستند. هند و پاکستان قرار بود سال گذشته به عنوان اعضاي دايمي اين سازمان پذيرفته شوند، ولي اين مسئله به تعويق افتاد. افغانستان نيز در سال 2015 پيشنهاد عضويت دايمي خود را به اين سازمان ارائه کرد و اکنون تلاش دارد تا عضويت دايمي سازمان همکاري شانگهاي را بدست آورد.

مسايل امنيتي آسياي ميانه از دغدغه هاي اصلي اين سازمان است. رشد افراط گرايي و گسترش فعاليت هاي تروريستي مسئله ي است که نگراني اصلي همه ي کشورهاي عضو اين سازمان را تشکيل مي دهد. امنيت اکثر کشورهاي ناظر اين سازمان از سوي گروه هاي تروريستي تهديد مي شود و از جمله آنها، گروه طالبان و ساير گروه هاي تروريستي در افغانستان همواره امنيت را برهم زده اند و حملات خونين را انجام داده اند.

اين سازمان در سال 2004 در شهر تاشکند ازبکستان« ساختار منطقه اي ضد تروريسم» خود را تهيه و تصويب کرد و در سال 2006 اعلان کرد که بر اساس مفاد توافقنامه منطقه اي، با قاچاق مواد مخدر در طول مرزهاي کشورهاي عضو مبارزه خواهد کرد.

حضور افغانستان در نشست هاي اين سازمان و همچنان کسب عضويت دايمي اين سازمان، از اهميت فوق العاده براي ثبات و امنيت افغانستان برخوردار است. افغانستان سالهاست از فعاليت هاي گروه هاي تروريستي رنج مي برد و براي مبارزه با آن تلاش هاي فراوان کرده است، اما هنوز نتوانسته است به تنهايي در اين امر موفق شود. با توجه به اينکه مبارزه با تروريزم يکي از اهداف اصلي سازمان همکاري شانگهاي است، عضويت افغانستان در اين سازمان مي تواند در راستاي مبارزه با گروه هاي تروريستي در  داخل کشور، سودمند باشد.

کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي از ظرفيت وسيع اقتصادي و نظامي برخوردار هستند، جلب حمايت اين کشورها براي سرمايه گزاري اقتصادي در افغانستان و همچنان همکاري در راستاي مبارزه با تروريزم و مافياي مواد مخدر، مي تواند به توسعه ي اقتصادي افغانستان کمک بکند و براي مبارزه با تروريزم نيز موثر واقع شود.

از سوي ديگر موقعيت جغرافيايي افغانستان براي اعضاي اين سازمان از اهميت والاي برخوردار است. افغانستان مي تواند به عنوان يک نقطه مرکزي ترانزيت کالاهاي تجاري و اقتصادي کشورهاي عضو سازمان به بازارهاي منطقه و بين المللي نقش بازي کند. همچنانکه افغانستان با عبور دادن خط ابريشم، سالها نقطه ي وصل کشورهاي آسياي ميانه بوده است.

امنيت افغانستان نيز براي تمام کشورهاي عضو و کشورهاي ناظر سازمان همکاري شانگهاي اهميت دارد، نا امني در افغانستان مي تواند امنيت همه ي آنها را تحت تاثير قرار دهد. از سوي ديگر، در صورتي که با تروريزم در افغانستان مبارزه صورت نگيرد و لانه هاي تروريزم در اين کشور از بين بره نشود، گروه هاي تروريستي مي تواند از طريق مرزهاي افغانستان با کشورهاي عضو سازمان، به اين کشورها نفوذ بکند و امنيت همه ي آنها را با تهديد مواجه سازد. چنانچه يکي اهداف افزايش فعاليت هاي گروه طالبان و ساير گروه هاي تروريستي در شمال افغانستان، نفوذ به کشورهاي آسياي ميانه مي باشد. به اين لحاظ يک افغانستان امن مي تواند تهديدهاي زيادي را از کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي دور کند و براي امنيت و آرامش آنها بيشتر مفيد باشد.

مبارزه با مواد مخدر نيز يکي از اهداف اصلي سازمان همکاري شانگهاي است. افغانستان سالهاست که به عنوان بزرگترين توليد کننده مواد مخدر شناخته مي شود و حتي با ايجاد وزارت مبارزه با مواد مخدر، نتوانسته است کشت و توليد مواد مخدر در افغانستان را متوقف بسازد. بيشتر مواد مخدر افغانستان از طريق کشورهاي آسياي ميانه به روسيه قاچاق مي شود و از آنجا به بازارهاي جهاني مواد مخدر صادر مي شود.

جلب همکاري کشورهاي عضو سازمان شانگهاي در راستاي مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، مي تواند ريشه ي اين پديده را در کشور از بين ببرد و همچنان از قاچاق آن به کشورهاي آسياي ميانه جلوگيري شود. مافياي مواد مخدر از قاچاق مواد مخدر افغانستان به کشورهاي آسياي ميانه، پول هاي هنگفتي بدست مي آورند، آنها براي اينکه منافع شان از بين نروند، همواره تلاش مي کنند بر سر راه مبارزه با مواد مخدر مانع ايجاد کنند، بنا بر اين افغانستان براي مبارزه با توليد، کشت و قاچاق مواد مخدر نيازمند همکاري مشترک کشورهاي همسايه و منطقه است و سازمان همکاري شانگهاي مي تواند در اين راستا نقش کليدي و موثر داشته باشد.

در واقع مبارزه با مواد مخدر رابطه مستقيم با امنيت دارد. اکثر مواد مخدر افغانستان در ولايت هاي نا امن کشت و توليد مي شود و از همانجا نيز قاچاق مي گردد. در صورتيکه امنيت افغانستان تامين نگردد، مبارزه با مواد مخدر نيز دشوار خواهد بود و قاچاقچيان مواد مخدر به سادگي مي توانند از مناطق نا امن افغانستان سود ببرند و به کشورهاي آسياي ميانه مواد مخدر قاچاق کنند. بنا بر اين افغانستان بايد تلاش ورزد تا توجه کشورهاي عضو سازمان شانگهاي را به مسئله ي تامين امنيت و مبارزه با تروريزم در افغانستان بصورت جدي جلب کند و با همکاري اين کشورها، اقدامات مشترک و هماهنگ بر عليه افراط گرايي و تروريزم را به راه اندازند.

علاوه بر اينکه حضور افغانستان در سازمان همکاري شانگهاي براي افغانستان منافع امنيتي و اقتصادي دارد و جلب توجه و همکاري کشورهاي عضو اين سازمان مي تواند به ثبات امنيتي و توسعه ي اقتصادي کمک بکند، يکي از اهداف ديگر اين سازمان، همکاري فرهنگي است. در اين راستا نيز افغانستان مي تواند همکاري مشترک با ساير کشورهاي عضو و کشورهاي ناظر اين سازمان داشته باشد.

افغانستان با اکثر کشورهاي عضو و ناظر سازمان همکاري شانگهاي، مشترکات فرهنگي دارد. حضور افغانستان در اين سازمان مي تواند به تقويت روابط فرهنگي و همکاري هاي فرهنگي ميان اين کشورها کمک بکند. در طول سالها جنگ فرهنگ افغانستان نيز همانند اقتصاد و امنيت، آسيب ديده است و مراکز فرهنگي کشور از سوي گروه هاي تروريستي تخريب گرديده است.

همکاري مشترک فرهنگي با کشورهاي عضو سازمان مي تواند به تقويت فرهنگ کشور بينجامد و براي جلب کمک ها براي بازسازي آثار تاريخي و باستاني کشور و همچنان حفظ آثار و آبدات تاريخي، موثر واقع شود. جلب کمک براي ترميم آثار باستاني، يکي از نيازهاي اصلي افغانستان براي حفظ داشته هاي تاريخي و فرهنگي اش است.

اما پذيرفته شدن افغانستان به عنوان عضو دايم اين سازمان، بستگي به عملکرد و تعهدات حکومت افغانستان در زمينه مبارزه با تروريزم و مواد مخدر دارد، انتظار مي رود حکومت افغانستان با نشان دادن تعهد جدي خود در امر مبارزه با تروريزم و مواد مخدر به کشورهاي عضو سازمان شانگهاي، اعتماد و حمايت آنها را جلب کند و همکاري هاي مشترک امنيتي، اقتصادي و فرهنگي  را زمينه سازي بکنند.

 

 

موضوع : اخبار