اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در کشورهایی که فرصت سازی به هزار و یک بهانه گرفتار می آید و به این سادگی ها ممکن نیست نباید فرصت سوزی کرد؛ وقتی که زمان و هزینه و اعتماد جامعه جهانی به هدر برود دیگر نمی توان جای خالی آن را با هیچ وعده و وعیدی پر کرد.

 

خود مقوله ی تذکره های الکترونیکی از تولید تا توزیع و تا کارایی آن در جلوگیری از تقلب و تخلف و تخطی رای دهی و رای گیری انتخاباتی مقوله ای پر ماجرا و پر طمطراق بود که بیش از آن که کارآمد باشد خود به مسایل موجود دامن زد.

 

با این حال، برنامه بسیاری تدوین شد و دالر و افغانی بسیاری خرج شد تا اداره ای تحت عنوان اداره ی توزیع تذکره های الکترونیکی به نوبت و بر اساس نام نویسی و تقاضای مردم ملکی به انجام وظیفه بپردازد و میلیون ها کارت را نشر و پخش کند.

 

از اولین روزی که این بحث به میان آمد تا زمانی که انتخابات پشت انتخابات با تخطی های فراوان و حتی مردودی کامل طی شد تا ضرورت تذکره های الکترونیکی را به همگان بنماید؛ دیری نمی گذرد اما حسابی که روی این مقوله باز گشت برای بسیاری گران تمام شد.

 

اینک در بحبوحه عدم مشروعیت تداوم کار پارلمان و ختم دوره کنونی مجلس نمایندگان که یک انتخابات شفاف و عاجل و قانونمند را می طلبد؛ به یکباره آب پاکی روی دست مردم ملکی ریخته می شود که بیش از 800 کارمند اداره توزیع تذکره های الکترونیکی از کار برکنار شدند.

 

هزینه و زمان و انرژی و برنامه ای که توسط افغانی و دالر و متخصصان داخلی و مستشاران خارجی خرج شده است تا از 800 فرد جوان جویای کار، 800 کارمند اداره توزیع تذکره های الکترونیکی بسازد به یکباره بر باد رفت.

 

درحالی امکان برگزاری انتخابات پارلمانی تا پایان سال جاری ممکن خوانده نمی شود و حداقل تا یک سال بعد از چنین روزی به تعویق می افتد که اخراج بیش از 800 کارمند اداره توزیع تذکره ها به معنای هرچه کند تر شدن روند کار مهیا کردن شهروندان برای انتخابات است.

 

از یک سو، عدم زمانبندی مناسب و پایبندی به تعهدات کابل نسبت به سازمان ملل، بودجه ارسالی را به ارگ قطع کرده است و از سویی چنین ضربه مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می اید؛ فارغ از اینکه کارمندان اخراج شده به کدام در پناه می برند و در کدام جناح شمشیر می زنند.

موضوع : اخبار