اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

احمد سعیدی گفت: تکیه کردن به حکومت اشتباهی تاریخی است، جوانان افغانستان باید آماده شوند و از کشور خود دفاع کنند، این حکومت اراده ای برای دفاع از کشور ندارد و توان هم ندارد!

صلح و جنگ یکی از موضوعات جدی فراراه حکومت افغانستان از پانزده سال، بدین سو است. حکومت افغانستان علیرغم دشواری های موجود در این زمینه تلاش کرد تا صلح و امنیت را در اولویت کاری خود قرار دهد اما با وجود تلاش های گسترده به یک صلح نسبی اقناع کننده هم دست پیدا نکردیم و حکومت وحدت ملی طی دو مرحله تلاش هایی که داشت نتوانست به صلح دست یابد.

احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی در برنامه تحول گفت: باور ندارم که صلح به یک معما تبدیل شده باشد. صلح مانند خون در رگ های مردم افغانستان و دیگر مردم جهان جریان دارد. اما شیوه رسیدن به صلح و پلان رسیدن به آن، سیاست کردن و عملکرد در راه صلح، هم از طرف افغانستان و هم از طرف مقابل به بن بست رسیده است.

وی، ادامه داد: علت هم این بوده است که حکومت افغانستان، هم در گذشته و هم در حال به پاکستان بیش از اندازه اعتماد می کرده است. با این شیوه ای که پاکستان در پیش گرفته است و ادامه حمایت های امریکا از این کشور، اعتماد کردن به پاکستان و باور حرفهای وی در مورد صلح اشتباه محض است.

سعیدی، در خصوص تضرع های حکومت در مقابل پاکستان بیان داشت: بهتر است برای رسیدن به صلح، به جای اینکه به پاکستان تکیه کنیم، به سمت طالبان برویم و با آنها صلح و مذاکرات را شروع کنیم. چرا که آنها افغان هستند و بیشتر از پاکستان خواهان صلح هستند.

این آگاه سیاسی، کلید جنگ و صلح کشور را به دست حکومت نمی داند و می گوید: بدون تردید دست های داخلی و خارجی در قضایای افغانستان دخیل هستند و بحران افغانستان فقط داخلی نیست. بحران افغانستان، منطقوی و فرامنطقوی است. امریکا، اروپا و دیگر کشورهای غربی دستی دراز در این موضوع دارند. افغانستان برای آنها تبدیل به تخته سطرنجی شده است که بر روی آن بازی می کنند و حریف های خود را در اینجا کیش و مات می کنند. در این میان مردم افغانستان تار و مار می شوند و خونشان به ناحق ریخته می شود.

وی معتقد است حکومت دیگر توان آوردن صلح به کشور را ندارد، توان مبارزه با دشمن را هم ندارد و افزود: با این اوضاعی که کشور ما دارد، بهتر است که افغان ها در هر گروه و هر مذهب و سمتی که هستند، چه در داخل هستند و چه در خارج، باید به خاطر وضعیت بحرانی افغانستان دست به دست یکدیگر دهند و برای پروسه صلح تلاش نمایند و صلح بخواهند. مردم افغانستان باید بدانند که حکومت وحدت ملی دیگر توان مدیریت کشور را ندارد و نباید از آن صلح بخواهند.

باید از کشورهایی چون انگلیس و امریکا خواسته شود تا کمک های بیشمار و هنگفتی را که به پاکستان می کنند، اگر توقف نمی دهند کم کنند. همچنان ما باید شکایت خود را از پاکستان باید در شورای امنیت ملل متحد، درکنفرانس اسلامی، در اتحادیه اروپا و در کشورهای دیگر مطرح کنیم. اما همه این کارها به یک مدیریت سالم در کشور ضرورت دارد. ما از این حکومت ناامید شده ایم. بنابراین مردم باید حشر شوند و خود اقدام کنند.

سعیدی، جوانان و مردم افغانستان را به سوی حشر شدن هدایت می دهد و می گوید: در طول تاریخ این ملت افغانستان بوده است که کشور را از بحران بیرون کشیده است نه حکومت ها و نیروهای دیگر. اگر تجاوز سرخ بوده است و یا سیاه و یااگر شرق بوده است یا غرب، مردم بادلیری های خود کشور را نجات داده اند. حالا هم تکیه کردن به حکومت اشتباهی تاریخی است. جوانان افغانستان باید آماده شوند و از کشور خود دفاع کنند. این حکومت اراده ای برای دفاع از کشور ندارد و توان هم ندارد. آنها فقط به مردم امید بیهوده می دهند که همه جا در امن و امان است و هیچ اقدامی عملی نمی کنند. کارها و امیدهای واهی آنها کشور را در پرتگاه سقوط و اشغال قرار داده است.

موضوع : اخبار