اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

درحالی که همه ی گفتگوهای صلح چند سال با شکست مواجه شده است و طرف های مذکور در جریان مصالحه به دنبال حفظ و تامین منافع خود هستند نه به ثمر نشستن ثبات و امنیت حاصل از صلح در افغانستان، زمان و مکان دور چهارم نشست چهارجانبه نیز تعیین شد.

 

اسلام آباد، کابل و بازهم اسلام آباد میزبان سران و نمایندگان شرکت کننده از کشورهای چین، امریکا، پاکستان و افغانستان در سه دور پیشین آن بوده است که هر کدام بی نتیجه قطعی و عینی پایان یافت و همه به دور بعد موکول شد.

 

در همین راستا دور بعدی این نشست در کابل برگزار می شود تا شاید به نتیجه برسد و شاید هم نرسد. این تعلل ها و اهمال کاری ها و پاس کاری ها که میان کابل و اسلام اباد برای بدست گرفتن مسوولیت مصالحه وجود داشته اینک به چین و امریکا نیز سرایت کرده است.

 

این مذاکرات صلح و سروصداهای رسانه ای پیرامون آن درحالی است که همزمان با نشست های متوالی و دوره های گفتگوهای سریالی، طالبان به کار خود مشغولند و دمی از اختطاف صدها مسافر در فاریاب، انتحاری در موتر حامل قضات لوگر و قتل کارمندان صحت در کنر فارغ نمی شوند.

 

انفعال و محافظه کاری افراطی و سستی طرف افغانستانی در اجرای صلح و تسریع روند مصالحه، به دیگر طرف های نشست ها و گفتگوهای صلح میدان داده است تا بی هیچ بیمی خلف وعده کنند و فرصت سوزی نمایند و وقت کشی در پیش گیرند و شعار دهند.

 

نکته اصلی اینجا است که در سلسله مذاکرات صلح، منافع و موقعیت استراتژیک و مطالبات افغانستان بعنوان میزبان ناامنی و جنگ داخلی در نظر گرفته نمی شود بلکه طالبان هستند که شرایط و شروط و خواست های خود را به گردانندگان روند مصالحه تحمیل می کنند.

 

نظر به تمام موارد مذکور و از قلم افتاده، بر کسی پوشیده نیست که دور چهارم چیزی بیش از سه دور گذشته ی نشست های بی نتیجه و زاید پیشن نخواهد بود؛ جز اینکه پرونده ی صلح برای چندمین بار متوالی در چندمین سال متوالی میان کابل و اسلام آباد دست به دست می شود.

موضوع : اخبار