افغانستان ابزاری است در دست آمریکا!

یکی از اساتید دانشگاه به نام فیض محمد زلاند گفت: اینکه افغان ها فکر می کنند بدون موجودیت آمریکا و کمک های مالی آمریکا و ظرفیت های نظامی آمریکا نمی توانند منوال پیشرفت اقتصادی را پیش ببرند، کاملا غیر منطقی است. چرا که آمریکا برای هیچ مملکتی که بدانجا رفته و در آنجا جنگی را به پا کرده است نتوانسته است مفید واقع شود و آن مملکت را بر پای ایستاده کند.

وی افزود: تاریخ گواه این مساله است. سومالی، ژاپن و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که آمریکا بدانجا رفته اما هیچ منفعتی برای آنها نداشته است بلکه ضررهای مالی، جانی و اقتصادی فروانی برای آنها به جای گذاشته است.

زلاند گفت: وجود این کشور برای افغانستان نیز همینگونه خواهد بود. آمریکایی ها فقط از افغانستان به عنوان ابزار و مکانی برای جنگ های خود با دیگر کشورهای شرقی استفاده می کنند.

پیشنهاد بعدی:  آمریکا بزرگترین دروغگوی مدعی حقوق بشر است
موضوع : اخبار