اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

دولت باید به جای امضای توافقنامه های نمایشی و خیالی که اعتبار قانونی و حقوقی ندارد، قرارداد اجتماعی را با مردم خود امضا نماید…

 

فجایع و رویداد چهار دهه اخیر قلمرو افغانستان را به تیاتر نمایش های سیاسی مضحک تبدیل گردانیده است که در آن افراد و اشخاص متردد ودودل، زورگو و قانون گریز با شعار وطن پرستی و صلح خواهی به تقدیر و ستایش و اعزاز همدیگر خود نمایی می نمایند، تا افکار عمومی را به بت پرستی قدرتهای سیاسی عادی بگردانند.

 

بازی با احساسات و عواطف مردم معمولی که شعور اجتماعی و مسوولیت های اخلاقی آنها در سطح نازل قرار دارد در طول تاریخ به دیکتاتوری و استبدادهای سیاسی و مذهبی کمک نموده است. بزرگان تاریخ می گویند، وطن پرستی آخرین پناهگاه آدم های فرومایه است که با شعارهای مردم فریبانه رسم و آیین بت پرستی قدرت را درجوامع بشری ترویج و مشروعیت بخشیده اند. بت پرستی قدرت، بدترین شرک به خدا و توهین و اهانت به انسانیت، جعل و تحریف تاریخ و ستم ملی و جنایت بر علیه بشریت و جرایم بین المللی محسوب می گردد. تاریخ کشور ما تاریخ بت پرستی قدرت های سیاسی و استبدادهای مذهبی است که مانع حکومت عقل و مبارزه برای استقرار جامعه باز و آزادی و برابری گردیده است.

 

در بت پرستی قدرت، مردم به تصامیم ضدملی دولت، حق وتو را ندارند و انواع تصامیم ضد ملی بنام مردم و بر علیه مردم اتخاذ می گردد. امضای توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار و طرفداری کرزی از اشغال ولایات افغانستان توسط طالبان قدرت را بیشتر رمزآلود گردانیده و این دسیسه سازی های پشت پرده و علنی مایه نگرانی بیشتر مردم به آینده گردیده است. وطن دوستان راستین بخاطر برقراری صلح نیازی به گرفتن امتیازات سیاسی و مادی ندارند، مردم از جنگ ها و صلح های خیالی بیزار و متنفرند.

 

جنگ ها و صلح های خیالی وضع را در آینده بدتر از امروز خواهد گردانید، همه نگرانی دارند که تشنگان قدرت در جنگ ها و صلح های خیالی در فکر و اندیشه تقسیم ملت واحد به خودی و غیرخودی اند و به گفته مولانا در جنگ و صلح خیالی به فخر و ننگ خیالی می بالند. برخیالی صلح شان و جنگ شان و از خیالی فخرشان و ننگ شان مردم توقع معجزه را از امضای توافقنامه صلح نداشته باشند چون این توافقنامه بدون مردم و برخلاف اراده مردم امضا می گردد.

 

گلبدین حکمتیار به عنوان قصاب مردم در کشور شهرت دارد، این توافقنامه، مدافعین حقوق بشر و سازمانهای مدنی را که نام گلبدین در لیست سیاه سازمان ملل درج گردیده دچار شوک گردانیده است، ارگ نشینان، مجاهدین و سیاستمداران بدون حضور وی با دادن امتیازات تسلیم گرانه بوی بیعت نمودند. استقبال سران دولت وحدت ملی، مجاهدین، مقامات بلند پایه دولت و سیاستمدارن خارجی در مراسمات تشریفاتی امضای توافقنامه در واقع سوگند وفاداری و بیعت به گلبدین بود و حمایت کشورهای غرب از گلبدین معنای دفن دولت ناکارآمد وحدت ملی را می دهد که در عمل نشان دادند که به حاکمیت قانون و اراده و رضایت مردم خیانت نموده اند و در طی این مدت یک کار قانونی انجام نداده اند و بر خلاف زیر دستان خود را به قانون گریزی و فساد علنی تشویق و ترغیب نموده اند. حالا باید منتظر بود تا مالک جدید کاخ سفید بعد از انتخابات برای حفظ آبروریزی خود چه تصمیمی را اتخاذ خواهد نمود. گلبدین مانند جنرال دوستم در مقابل مردم کابل عذرخواهی نخواهد کرد ولی سهم و مشارکت آن به حیات سیاسی و اجتماعی کشور مطابق قانون اساسی و احترام به آزادی های مدنی و ارزشهای والای انسانی و احترام به حقوق زن برای گلبدین امتحان سنگین تر از فیر راکت و موشک خواهد بود.

 

این بیعت نامه بعد از تلاشهای بی ثمر دولت افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا با طالبان در تیاتر سیاسی دولت وحدت ملی به نمایش گذاشته شد به یقین روحیه طالبان را چون اصلی ترین گروه تروریستی تقویت می بخشد تا گلبدین و ارگ نشینان و سیاستمداران در آینده از طالبان نیز بیعت مشابه را به نمایش بگذارند و طالبان که در اکثر ولایات افغانستان تسلط دارند شاید به گرفتن باج های سیاسی و مالی قانع نگردند. تصادفی نیست که حامد کرزی اشغال ولایات افغانستان را حق قانونی طالبان می داند و طرفداری از اشغال غیر قانونی قلمرو کشور خیانت به تمامیت ارضی کشور محسوب می گردد. اگر این آهنگ تجزیه طلبی از زبان دیگری طنین انداز می گردید شاید به جرم خیانت به وطن و جاسوسی به بیگانگان محکوم می گردید.

 

کرزی در این تیاتر سیاسی؛ نقش سیاستمدار هرزه گرد و هرجایی را بازی می نماید در موقع سفر به کشورهای خارج از آمریکا و مداخله بیگانگان در امور افغانستان انتقاد می نماید، او جرات مذاکره روبرو را با برادران ناراضی خود ندارد و با افسانه سرایی های طفلانه، خود را رهبر و مدافع وانمود می گرداند تا از کشورهای روسیه و چین که رقبای استراتژیکی آمریکا هستند پول و کمک دریافت نماید تا بر علیه امریکا در افغانستان جنگ نماید در حالیکه خودش و محافظین آن معاش از آمریکا دریافت می نمایند. طالبان و سایر پشتون های افغانستان می دانند که کرزی در دوران سیزده سال زمامداری خود چندین نسل پشتونها را انتحاری و قاتل تربیت نمود تا از نعمت تمدن و علم و دانش محروم گردند و این بزرگترین ظلم و اهانت کرزی به پشتون ها است. آزموده را آزمودن خطاست.

 

کرزی در دوره های طولانی زمامداری خود نتوانست بگونه یک شخصیت سیاسی قابل قبول برای تمام ملت که مسوولیت، منافع و سرنوشت مشترک دارند تبارز نماید و حتی مانع تبارز سایر شخصیت های سیاسی نیز گردید و تخم نفاق را در میان اقوام مختلف پاشید و حکومت قوم سالاری، خویشاوند سالاری، دزد سالاری و ابله سالاری را رسما مشروعیت بخشید. افغانستان سیاه ترین روزهای خود را سپری می نماید. مسوولیت پذیری در پله های بالای قدرت وجود ندارد. تکه داران اقوام مختلف عمدا مردم را در جنگ ها و نزاع قومی تحریک می نمایند همه دروغ می گویند؛ در زبان لاف وحدت و برادری و برابری می زنند و قلب های متفرق و پراگنده دارند، در فرهنگ سیاسی ما دروغگویی، تملق و دسیسه سازی های پشت پرده اصل و قاعده گردیده است. همه سخنرانی های خود را با نام خدا و قرائت آیات قران کریم آغاز می نمایند ولی به حقانیت خدا که از ظاهر و پنهان آگاه هست ایمان ندارند.

 

افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده است، اگر به اصل تساوی طلبی های بشر دوستانه در میان اقوام مختلف افغانستان احترام نگردد، جنگ و برادر کشی های بیرحمانه تر از امروز ادامه خواهد یافت و عواقب بدتر از جنگ در پی خواهد داشت. در نقشه جغرافیایی جهان تنها افغانستان کشور کثیر الملیت نیست، در کشوری مانند روسیه 140 ملیت زندگی می نمایند و قانون براساس تساوی طلبی های بشر دوستانه وحدت و همبستگی آنها را تامین نموده است و از لحاظ قانونی، اخلاقی و انسانی هیچ قومی ادعای برتری و تمایت خواهی را بر دیگری ندارد و آنرا توهین به انسانیت می دانند و هر قومی که ملیت خود را محترم می شناسد به ملیت دیگران نیز احترام می گذارد و هرقومی حق دارد به ملیت خود افتخار نماید ولی ملیتگرایی و نژادگرایی را نفی می نماید.

 

برای دولت افغانستان افتخار خواهد بود که به جای امضای توافقنامه های نمایشی و خیالی که اعتبار قانونی و حقوقی ندارد قرارداد اجتماعی را با مردم خود امضا نماید. در قرارداد اجتماعی مردم با پذیرش محدودیت ها به خاطر صلح و ترقی با دولت همکاری می نمایند و دولت بر اساس این قرارداد حافظ و پاسدار منافع ملی و حقوق مردم از تجاوز زورگویان می گردد.