اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

آن گونه که دولتمردان مدعي هستند، دولت افغانستان به دستاوردهاي سياسي مهمي دست يافته اند. دولت در مساله صلح، حد اقل با حزب اسلامي به رهبري حکمتيار به توافق هايي دست يافته است. آمدن حزب اسلامي در کابل و يک جا شدن با دولت افغانستان هر چند با شک و ترديدهايي در مورد تاثيرات آن روبرو است، اما يک دستاورد بزرگ براي دولت به حسابا مي آيد. در بيش از ده سال گذشته، دولت هاي گذشته افغانستان حتا اين اندازه دستاورد نيز در زمينه صلح نداشته اند. از سوي ديگر حملات طياره هاي بي سرنشين امريکايي توانستند ملا منصور را هدف قرار دهند و يک ضربه بسيار بزرگ به طالبان وارد کرد. طالبان در گذشته با مرگ ملاعمر توانستند دو سال را در نبود او، خبر مرگش را پنهان کنند و حکومت کنند، اما اين بار با هدف قرار دادن ما منصور خبر نيز به زودي پخش و شايع شد و طالبان را که مدت زيادي از مرگ رهبر قبلي شان نمي گذرد، با بحران رهبري مواجه ساخت .

وارد شدن چين در گفتگوهاي صلح نيز يک دستاورد ديگر براي افغانستان بود. اکنون چين يک ضلع گفتگوهاي چهار جانبه در افغانستان است و افغانستان و ديگر کشورها نيز انتظار دارند که با حضور چين افغانستان بتواند به راه حل مناسبي براي صلح افغاسنتان برسند.

اما در عرصه اجتماعي و اقتصادي دولت افغانستان کاري نتوانسته از پيش برد. گسترش فقر و بيکاري سير صعودي به خود گرفته است. خروج نيروي کار جوان از افغانستان و به خصوص حاد شدن پديده مهاجرت که در اين روزها به شدت بالا رفته و موجب نگراني ها در کشور شده، نشان واضحي از فقر و بيکاري گسترده در جامعه دارد. ميليونها شهروند بيکار در کشور در وضعيت نامناسبي به سر مي برند. دولت افغانستان واقعا خود را چنان درگير مسايل سياسي و امنيتي ساخته است که کمتر مي تواند فراتر از شعار کاري عملي براي مردم انجام دهد.  شعارهاي جدي و کوبنده و بزرگ براي اقناع مردم افغانستان بعد از مدتي تهي و بيهوده ثابت مي شوند و بر ميزان بي اعتمادي مردم مي افزايند.

اکثر شعارهايي که  دولت داده است، بي پشتوانه عملي بوده و دولت نتوانسته تا آنها را عملي سازد. ده ها هزار شغل در ادارات دولتي وجود دارد ولي اين دولت نمي تواند حتا از وزارت خانه ها بخواهد که خود اقدام به استخدام کارمندان مورد نيازشان کند.

دولت معمولا هر از گاهي مدعي است که توانسته چند ميليون دالر در شماري از قراردادها و يا پروژه ها صرفه جويي کرده است، در حالي که دولت در مورد احداث و ايجاد اشتغال به صورت کاملا بي برنامه عمل کرده است. نبود سرگ ها و برق و امکانات اوليه سرمايه گذاري در کشور نيز سبب شده تا سرمايه گذاران و متشبثان خصوصي نتوانند با اعتماد به بازار افغانستان وارد اين کشور شوند و سرمايه گذاري کنند. در ظاهر دولت تلاش مي کند که براي جوانان کار ايجاد کند و اما در عمل دولت نه تنها کاري انجام داده نتوانسته انجام بدهد، بلکه همان فرصت هاي قبلي را نيز بر باد داده است.

برق و امنيت دو نمونه کاملا به هم وابسته از نبود استراتژي دولت در قبال سرمايه گذاري و کار به شمار مي رود. دولت به اين دليل که نتوانسته امنيت را تامين نمايد، موجي از بي اعتمادي را ميان سرمايه گذاران داخي و خارجي را در پي داشته است و در عين حال در قسمت تامين انرژي نيز دولت نتوانسته جواب مثبت بدهد. قطع برق براي چندين هفته در سال گذشته، افزايش بهاي برق، بيروکراسي دست و پا گير ادارات افغانستان زمينه را براي خروج سرمايه و سرمايه گذار از افغانستان فراهم کرده است .

موضوع : اخبار