اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

عبدالروف ابراهیمی، روز گذشته پذیرفت که  فساد در ولسی جرگه وجود دارد.

آقای ابراهیمی در نشست روز گذشته این جرگه، تأکید کرد که کمیسیون های مربوط موضوع فساد را در ولسی جرگهبررسی می کنند و نیاز نیست در مجلس عمومی این موضوع به بحث گرفته شود.

وی در این باره بیان داشت: در رابطه به فسادی که در داخل تالار است، بحث کافی طی چند روز صورت گرفت. این بحث یک تصویر خوب را در بیرون از تالار ارایه نکرد و در صفحات مجازی هم عالم از مشکلات را داشت.

در همین حال، رمضان بشردوست یکی از اعضای ولسی جرگهوجود فساد اداری را در این نهاد وحشتناک می گوید، اما این عضو ولسی جرگه اجازه پیدا نمی کند که به سخنانش در این باره ادامه دهد.

آقای بشردوست گفت: من می‎گویم که در واقعی هر چیزی که آلوده به فساد شود، با آب پاک می کنند اما وحشت ناک آن خواهد بود که آب خودش آلوده و کثیف باشد چی باید کرد؟

در همین حال، عبدالقادر زازی وطن دوست، دبیرنخست ولسی جرگه ادامۀ گفت وگوها را در پیوند به اتهام های فساد اداری بر اعضای ولسی جرگه مخالف منافع ملی می گوید و به رمضان بشر دوست اجازه نمیدهد که سخنانش را تکمیل کند.

زازی گفت: در اصول و وظایف داخلی آمده است که خلاف منافع ملی کسی که صحبت می کند، مایکش قطع شود و من مجبور استم که دیگر اصول و و ظایف داخلی را بالایتان تطبیق بکنم، شما هر روز مخالف منافع ملی صحبت می کنید.

این کار، از سوی برخی دیگری از اعضای ولسی جرگه خلاف قانون خوانده می شود.

فرهاد عظیمی، عضو ولسی جرگه بیان داشت: متوجه باشند که یک شخص ملاک تشخیص منافع ملی و آنچه که در قانون اساسی  که جز وظایف اختیاری وکیل صاحبان است منافع ملی کشور را مدنظر بگیرند، ایشان نیستند.