اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

رهبر حزب اسلامی گفت: شما می‌گویید انتحاری؛ ولی ما می‌گوییم استشهادی. عملیات انتحاری عملیاتی است که کسی از زنده گی خود بیزار آمده و خودکشی می‌کند. انتحاری یعنی خودکشی. عملیات استشهادی یعنی عملیاتی که کشته‌شدن آن درین عملیات صد در صد یقینی است؛ ولی برای اهداف مقدسی است. قطعا ما از این حمایت می‌کنیم.

رهبر حزب اسلامی گفت: حلقات نیرومندی در داخل نظام وجود دارند که در سازمان‌دهی و انجام حملات انتحاری به مهاجمان و گروه های مخالف حکومت مستقیما کمک می‌کنند.

گلبدین حکمتیار درین مورد افزود: حلقه های نیرومندی در داخل نظام وجود دارند در داخل حکومت، اداره و نظام که که موترهای شیشه‌سیاه شان را با وسایل و افراد شان انتقال می‌دهند، همکاری می‌کنند حمایت می‌کنند و با مخالفین دست دارند.

آقای حکمتیار همچنین بار دیگر به حکومت وحدت ملی تاخت و ادعا کرد که حکومت و سیاست هایش ناکام است.

وی در ادامه، کشته‌شدن انسان‌های بی‌گناه را در هرگونه عملیات از طرف هر جمعی حرام دانست؛ اما عملیات استشهادی را که مشابه عملیات انتحاری می داند یک وظیفه مقدس عنوان کرد.

رهبر حزب اسلامی گفت: شما می‌گویید انتحاری؛ ولی ما می‌گوییم استشهادی. عملیات انتحاری عملیاتی است که کسی از زنده گی خود بیزار آمده و خودکشی می‌کند. انتحاری یعنی خودکشی. عملیات استشهادی یعنی عملیاتی که کشته‌شدن آن درین عملیات صد در صد یقینی است؛ ولی برای اهداف مقدسی است. قطعا ما از این حمایت می‌کنیم.

آقای حکمتیار در مورد حملاتی که منجر به کشته‌شدن افراد بی‌گناه می‌شود، گفت: هر عملیاتی که از هر راهی زیر هر پوششی که فعالیت می‌کند، در نتیجه آن انسان‌های بی‌گناه کشته می‌شود، غیر محارب: کسی‌که سلاح نداشته، بر او صدمه می‌رسد، حرام است. اسلام رد می‌کند و ما با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم.

او اما حملات انتحاری را شبیه عملیات استشهادی می‌داند و می‌گوید که این گونه عملیات یک وظیفه مقدس در اسلام می‌باشد.

پیش از پیوستن حزب اسلامی به رهبری حکمتیار به روند صلح، اعضای این حزب چندین عملیات انتحاری انجام دادند که افراد ملکی زیادی در نتیجه آنها کشته یا زخم برداشتند.