اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

داکتر اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان که این روزها با هجمه ای از انتقادات درباره نحوه ی حکومتداری روبرو است، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی راشاتودی، به تحلیل سیاسی اتفاقات منطقه پرداخت تا نشان دهد که نسبت دادن دومین مغز متفکر جهان به وی چندان هم بی دلیل نبوده است ولی متاسفانه از این تفکرات دقیق، عمیق، صریح و مستند نمی تواند در راستای بهبود اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور خودش استفاده کند!!

 

متن این گفتگو به شرح ذیل است:

 

محترم اشرف غنی با بیان اینکه نظام بین الملل قرن گذشته، برای قرن جدید کارایی ندارد بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان را مورد انتقاد قرار داد و دیدگاهش درباره تروریزم داعش را اینگونه آغاز کرد.

 

باید در این خصوص سه نکته را به صورت متمایز مدنظر داشت. یکی اینکه چه عاملی سبب تشویق این جریان می شود چون تروریزم، یک مساله سیستمی است؟

 

از نظر اخلاقی، تروریزم یک جریان انحرافی است اما از نظر جامعه شناختی، پدیده ای سیستمی است. مساله دوم باید به ریخت شناسی آن توجه داشت. اگر القاعده، تروریزم از نوع اول بود، داعش تروریزم از نوع ششم (پیشرفته) است که این پدیده به سرعت در حال تغییر است و درنتیجه باید از منظر سرعت خود این پدیده به آن نگاه کرد و نه اینکه از بیرون به آن نگریست.

 

نکته سوم آسیب شناسی مساله است. تروریزم، رویه ای بی رحمانه است. شکل بیرحمانه این پدیده در حال افزایش است اما درعین حال باید توجه داشت که این رویه، صحنه نمایش تروریزم است. هدف از اقدامات تروریستها این است که بر دیگران فایق بیایند و هراس بوجود بیاورند. همه این مولفه ها باید به صورت یک شبکه مدنظر باشند.

 

باید دید چه عواملی سبب توانمندشدن تروریزم می شود؟ ضعف نظامهای حکومتی سبب تقویت این جریان می شود. فقدان انسجام در شبکه های ملی سبب تقویت این جریان می شوند. تروریزم به صورت شبکه ای و با سرعت و قاطعیت رشد و اقدام می کند اما پاسخ به این جریان، متشتت و نسبی و مقطعی است.

 

رییس جمهور در ادامه افزود: بخشهایی از شبکه تروریستی با یکدیگر رقابت و بخشهایی نیز با هم هماهنگی و همراهی دارند. الگوی مربوط به این پدیده آن است که سقوط حکومتها به الگویی برای رشد این جریان تبدیل شده است. دیگر، سقوط حکومتها، مساله ای منفرد نیست. اگر در گذشته ارتباطهای ضعیفی به این شبکه های تروریستی وجود داشت حالا ارتباط آنها به صورت زنجیره ای گسسته است.

 

آنچه قطع نظر از این پدیده، تعجب آور است این که دولتها مطابق قواعد این بازی جدید با هم ارتباط و تماس ندارند و اتفاق نظر ندارند که چگونه نظامهای حکومتی را نظامهایی پویا کنند یا اینکه پاسخهای خود را در سطح ملی و سطح منطقه ای و سطح بین المللی هماهنگ کنند. لازم است این کارها انجام

شوند.

 

محترم اشرف غنی گفت: تقریبا همه سران داعش از افسران سابق حزب بعث در عراق و سوریه هستند. فتح سرزمینی داعش در این دو کشور ، بی سابقه است. این گروه توانست در زمانی این کار را انجام بدهد که حکومتهای این دو کشور، در وضع سقوط قرار داشتند. القاعده و دیگر سازمان های تروریستی شبیه آن، چندین دهه برنامه ریزی می کنند تا اقدام کنند.

 

وضع کنونی داعش هم ناشی از توانمندی های خودش و هم ناشی از فضایی است که آن را توانمند کرده است تا این کارها را انجام بدهد. سقوط نظام سوریه از یک سو و بی کفایتی نظام عراق از سوی دیگر ، سبب توانمند شدن داعش شد. در یمن و لیبی و کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که صحنه عملیات، در حال گسترش یافتن است. برای شبکه های تروریستی، چنین وضعی، وضعی آرمانی به شمار می رود.

 

با آنکه ایدیولوژی این گروه بسیار قرون وسطایی است اما ازنظر سازمانی بسیار امروزی است. وسایل ارتباطی، شبکه سازی و جذب نیروی این گروه از طریق اینترنت و شیوه های دیگر، بسیار پیشرفته است. این گروه از نظر ریخت شناسی به سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است.

 

بررسی ها نشان می دهد داعش چهار تا پنج مرحله از شبکه سازی را در زمان بسیار کوتاهی پشت سر گذاشته است. این به معنای نوآوری در این گروه و شبکه روانی آن بسیار سریع است. اگر قرار است این گروه را مهار کنیم باید به اندازه خود آن، سریع و خلاق باشیم و هماهنگ عمل کنیم.

 

داکتر اشرف غنی در ادامه افزود: طالبان و داعش از نظر نوع شکل گیری تفاوت اساسی دارند. طالبان در فضای درگیری های داخلی شکل گرفت و سپس به القاعده ملحق شد. در آن زمان نیز القاعده سازمانی بسیار کوچک بود اما نوع شکل گیری و فعالیتهای داعش بسیار متفاوت است. طالبان ایدیولوژی سران القاعده را پذیرفت اما داعش این ایدیولوژی را رد کرده است. آنچه جالب توجه است شباهت نام این گروهها است.

 

گروهی از داعشی ها با نام خراسانی ها خود را یاد می کنند. خراسانی ها در گذشته افغانستان، خلافت اموی را سرنگون کردند و حکومت عباسی ها را روی کار آوردند آنهم در منطقه ای که افغانستان امروزی است. دو مرتبه ، خلافت در این منطقه با نیروهای خراسانی تغییر کرد و درنتیجه وابستگی این گروه (داعش) به روایت خراسانی ها اهمیت نمادین بسیار زیادی دارد.

 

سرنگون شدن دولت افغانستان، پیروزی چشمگیری برای داعش خواهد بود و اهمیت نمادین زیادی خواهد داشت.باتوجه به اقداماتی که داعش در سوریه و عراق صورت می دهد، نمی توان به صلح رسید.

 

رییس جمهور ادامه داد: باید دید چه عواملی تامین کنندگان مالی این گروهها هستند. قاچاقچیان مواد مخدر و راههای دیگر تامین کنندگان این گروها هستند. تامین منابع مالی برای این گروهها مساله ای بسیار مهم است. اتهاماتی مطرح است مبنی بر اینکه برخی از کشورها از این گروهها حمایت مالی می کنند و باید این مساله مشخص شود. برخی از کشورها در گذشته از جنبشهای خشونت آمیز حمایت می کردند تا به اهدافشان برسند.

امیدوارم از گذشته درس گرفته شده باشد و دیگر چنین اتفاقهایی رخ ندهد زیرا عواقبی به همراه دارد و شواهد تجربی نشان می دهد این کارها به نفع حامیان این گروهها تمام نخواهد شد.

 

داکتر اشرف غنی تصریح کرد: تصورات برتر بودن یک کشور مشکل ساز می شود. وقتی آنها ما را عقب مانده و یا قرون وسطایی توصیف کنند یا بگویند قادر به تعیین سرنوشت خودمان نیستیم، ما از خودمان دفاع می کنیم. در دنیای امروز، رشد جریانی است که از چند مسیر قابل تحقق است. اقتصاد بدون چارچوب فرهنگی رشد نمی کند. اقتصاد در قالب نظام فرهنگی شکل می گیرد. در این زمینه باید بسیار محتاط بود و دقت کرد.

 

وی وارد حوزه اقتاصد هم شد و گفت: در سطح جهانی باید شصت تا هشتاد و پنج تریلیون دالر برای زیرساختها هزینه شود. بخش اعظم این سرمایه گذاری ها باید در اقتصاد قاره ای آسیایی-اروپایی باشد.چین و هند بسیار تغییر کرده اند. نگاه سنتی به این دو کشور نشدنی است. ما در حال بازگشت به قرن هجدهم هستیم به این معنا که چین و هند در آن زمان حدود شصت درصد اقتصاد جهان را تشکیل می دادند. این دو کشور از نظر مساحت و جمعیت بسیار بزرگ هستند. نکته مهم این است که چین و هند می خواهند چه ارتباطی بین سیاست و اقتصاد بوجود بیاورند و می خواهند چگونه خودشان را منطبق کنند. بدون همکاری نمی توان کار به جایی برد و این رشد، پایدار نخواهد بود.

 

داکتر صاحب در پاسخ به سوالی درباره چشم انداز روابط روسیه و آمریکا گفت: وضع افغانستان مثال آشکاری است دال بر اینکه همه باید با هم همکاری کنند زیرا این همکاری ضروری است. همکاری بر رقابت، برتری دارد. تهدیدهای مطرح برای همه طرفهای مطرح بویژه روسیه و آمریکا بسیار جدی است. ساختار قرن بیستم پاسخگوی نیازهای سال دو هزار و پانزده نیست.

 

ما در دوره ای قرار داریم که قواعد بازی که امکان بروز نوع خاصی از ثبات ها و مناقشه ها را می داد تغییر کرده است. کاری که باید در ده سال آینده انجام شود این است که الگوهای همکاری های بین المللی مشخص و تعیین شود. سازمانهای بین المللی ازقبیل سازمان ملل متحد فوق العاده ضعیف هستند. اینکه چگونه این نهادها تعدیل شوند بسیار مهم است. در حال حاضر، غرب تاوان اشتباه تاریخی خودش را درباره روسیه می پردازد زیرا به خواست و اراده روسیه در دهه هزار و نهصد و نود توجه نکرد. چنین نگرشی سبب می شود مردمی که به شدت برای خودشان غرور قایل باشند، بسیار خشمگین شوند. ما باید دیدگاههای دیگران را مدنظر داشته باشیم.

 

این بود متن سخنان داکتر اشرف غنی در گفتگو با راشاتودی. که به راستی جای تحسین دارد مشروط بر اینکه تکفرات خود ایشان باشد نه نقل طوطی وار از دیگران.