اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

بنابرگزارش های رسیده رییس جمهور اشرف غنی در حال تدارک مقدمات ورود فرزند حکمتیار به مشرانوجرگه می باشد.

بنا بر گزارش یک مقام آگاه در مشرانو جرگه، اشرف غنی با هدف تقویت پایه های حکومتی خود و نیز برخورداری بیشتر از حمایت های مشرانوجرگه در جلسه ای که اخیرا با مسلم یار رییس مشرانوجرگه داشته ضمن بررسی عملکرد سناتورهایی که مدت سناتوری آنها رو به اتمام بوده و موافقت با ادامه سناتوری برخی افراد متمایل به حکومت از او خواسته که پنج تن از سناتوران تقرّری که عملکرد ضعیفی دارند را به او معرفی نموده تا افراد دیگری را به جایگزینی آنان تعین نماید و همچنین خواسته است که با خالی نمودن یکی از کرسی های موجود مشرانوجرگه زمینه ورود حبیب الرحمان فرزند حکمتیار را به مشرانو جرگه فراهم نماید.

در همین رابطه، مسلم یار در پاسخ به تقاضای غنی بیان داشته، ورود فرزند حکمتیار به مشرانوجرگه زمینه ساز ایجاد اختلافات قومی در سطح این جرگه خواهد شد و از غنی درخواست نموده که از دنبال کردن این کار خودداری نماید.