اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

درحالی که در دوران دولت انتقالی و موقت، دولت اول و مشروع حامد کرزی بر ارگ ریاست جمهوری و جان و مال و ناموس مردم ملکی و آرمان های ملی، طالبان دولتی تضعیف شده و به عقب رانده شده بود اما به تدریج سیاست ها تغییر یافت.

 

به گونه ای که در اواخر دولت اول و تمامی دوره دوم و نیمه مشروع ریاست جمهوری کرزی، دست تضرع و زاری به سوی این گروهک تروریستی جای مقابله به مثل و حمله بر طالبان را گرفت و شورای عالی صلح به عنوان نمادی ناکارآمد و منفعل نمایانده شد.

 

اینها همه، در راستای تبرئه کردن پاکستان از تمویل و تجهیز طالبان در دادگاه اذهان عمومی و جامعه جهانی بود به گونه ای که افغانستان و پاکستان کشورهای دو سوی خط دیورند هرکدام جداگانه کمک های مالی بین المللی برای مقابله با تروریسم دریافت می کردند.

 

با روشن شدن نتایج و تبعات شوم این زاری و بیزاری توامان برای مردم ملکی، به تدریج نهادهای مدنی و نخبگان سیاسی دست به کار شدند تا شدیدترین حملات را متوجه پاکستان بکنند و انتقادات بیشماری بر سفرهای پرهزینه و بی دستاورد رییس جمهور پیشین به اسلام آباد برای مذاکرات بی سر و ته در شورای کویته و استخبارات این کشور وارد ساختند.

 

با روی کار آمدن اشرف غنی و عبدالله در یک صلح داخلی بر سر تقسیم حکومت در قالب دولت وحدت ملی و گام های نخستینی که رییس جمهور تیم تحول و تداوم در کشور برداشت امیدها دوباره جان گرفت و احتمال تغییر رویه نسبت به پاکستان غیرمتعهد و خیانتکار پررنگ شد.

 

اما سفر اخیر این مغز متفکر جهان از نظر نشریات زرد اروپایی و رییس جمهوری که وعده ی تحول داده بود به همان مقصد همیشگی سفرهای بیست و چندگانه ی حامد کرزی، خشم عمومی و نیز انتقادات و اعتراضات همه جانبه را برانگیخت چرا که بی نتیجه بودن این تضرع و انفعال بر همگان مبرهن شده است.

 

اینبار اشرف غنی در پاکستان چه کرد؟ مگر نه اینکه طالبان حملات همه جانبه و چند وجهی خود را شدت و وسعت بخشیده اند و اسلام آباد این تاکنون به هیچ یک از وعده های داده شده ی امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود در خصوص کشور دوست و همسایه و برادرش پایبند نبوده است؟

 

مگر نه اینکه حامد کرزی با بیست و چند سفر نافرجام به پاکستان، لکه ننگی پاک ناشدنی بر دامان ارگ ریاست جمهوری گذاشت که تا سالیان سال و تغییر خط مشی سیاست خارجی کمرنگ نخواهد شد؟ آیا اشرف غنی به پاکستان رفت تا کار ناتمام رییس جمهور پیشین را تمام کند و ته مانده ی عزت و آرمان های ملی را به یغما ببرد؟