اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

یک منبع از بخش مطبوعات ریاست جمهوری به خبرنگار افتخاری ما گفت که هفته گذشته اسماعیل یون که از وی به عنوان یکی از سران متعصب زبانی پشتون نام برده می شود، طی دیداری با رییس جمهور اشرف غنی، از وی خواسته است تا توزیع شناسنامه های الکترونیکی جلوگیری کند.

 

هرچند رییس جمهور در ابتدا این امر را نپذیرفته است اما به وی قول داده تا نهایت تلاش خود را در زمینه تعدیل این بنماید.

 

اسماعیل یون و جنرال طاقت از جمله کسانی هستند که دیگر اقوام را در افغانستان مهاجر می دانند و این سرزمین را مختص قوم پشتون قلمداد می کنند.

 

پس از این مذاکره، قانون شناسنامه های الکترونیکی به دادگاه عالی فرستاده شده است تا این دادگاه بتواند راه حلی بر این مساله بیابد.

 

قانون شناسنامه های الکترونیکی پس از گذر از مراحل هر دو مجلس توسط رییس جمهور قبلی توشیح شده و قابل اجرا می باشد اما یک تعداد از متصبان پشتون مخالف این موضوع بوده و درج کلمه افغان رادر شناسنامه های الکترونیکی لازم می دانند.

 

در همین حال اعضای مجلس با نگرانی از توقف روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی ابراز می دارند که هرگونه تخطی از قانون توزیع شناسنامه های الکترونیکی تخطی محسوب می شود و رییس جمهور و دادگاه عالی حق تعدیل این قانون را ندارند.