اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

یکی از چالش های عمده و اساسی، که روابط افغانستان را با کشور همسایه و همجوار ما پاکستان، از بدو تشکیل آن تا اکنون مکدر نگه داشته و بر ازدیاد، تنش میان این دو کشور افزوده است، همانا معاهده تاریخی خط دیورند است که بد نیست در مورد پیشینه تاریخی آن مکثی نماییم.

بعد از ایجاد کشور پاکستان در سال 1947- عیسوی، در طی مدت بیش از سه دهه اخیر این کشور بازیهای چندین جانبه سیاسی و استخباراتی را در مساله خط دیورند انجام داده است تا توسط یکی از رهبران افغانستان خط تحمیلی دیورند را امضا و تایید مجدد نماید، که برای بر آورده نمودن این هدف تنظیم مسافرت سردار محمد داود به پاکستان، برگزاری ملاقات نورمحمد ترکی با ذوالفقارعلی بوتو، در کابل و دعوت حفیظ الله امین از وزیرخارجه پاکستان به کابل، که بنا بر تغییر حکومت عملی شده نتوانست و بالاخره تهدید و قتل داکتر نجیب الله، به خاطرعدم امضای خط تحمیلی دیورند که همه آنها بوسیله بازی های سیاسی مقامات پاکستان سازماندهی شده، از جمله اقداماتی که دولت های گذشته پاکستان به منظور تایید مجدد این معاهده انجام داده اما کدام کامیابی و موفقیتی به همراه نداشته اند.

همه می دانند که در ساختار بدنه اصلی دولت مرکزی پاکستان، نخبگان سیاسی ایالتهای پیشرفته و صنعتی پنجاب و سند در سیاستها و تصمیم گیری های سرنوشت ساز پاکستان نقش تعین کننده و مهم داشته است ولی مردمان ایالتهای پشتونخواه و به خصوص بلوچستان، تحت ظلم و ستم حاکمان پنجابی قراردارند، گرچه خانغفارخان نهضتی را به نام خدای خدمتکاران برای آزادی و تحصیل استقلال سیاسی ایالت صوبه و سرحد وقت و ایالت بلوچستان ایجاد نمود و مدت زیادی دراین راه علیه استبداد، ظلم و بیدادگری حاکمان پنچابی مبارزه کرد، اما موثریت لازم، به بار نیاورد که بعدا، ولی خان فرزند خانغفارخان، حزب عوام ملی را تاسیس کرد، که اکنون اسفندیار ولی پسر او، رهبری این حزب را به عهده دارد و در سالهای اخیر حکومت ایالتی را، در ایالت پشتونخواه کنونی تشکیل داد و چندین نماینده در پارلمان مرکزی پاکستان داشته و در ایتلاف باحزب مردم پاکستان در ترکیب حکومت مرکزی پاکستان نیز حضور دارند.

کشور پاکستان، بنا بر پیش برد سیاستهای مداخله گرانه نظامیان پنجابی، که لگام اصلی قدرت را در دست دارند، در پهلوی حل و فصل مساله معاهده دیورند، همواره بر اهمیت عمق منافع استراتژیکی خویش در افغانستان، تاکید می ورزند و بدین منظورحاکمان پنجابی ازنخبگان پشتون، مناطق قبایل آزاد ایالت پشتونخواه و از اقوام پشتون تبار افغانستان درطی مدت سه دهه به اشکال و عناوین مختلف، به خاطر تحقق منافع استراتژیک شان بهره برداری سیاسی نموده و ازمردم قبایل دو طرف خط دیورند، به شکل عساکر اجیر خویش استفاده ابزاری نموده و در طول تاریخ این اقوام را گاهی علیه خودشان و زمانی نیز علیه اقوام دیگر در کشور تشویق و ترغیب به جنگ نموده و به عناوین مختلف آنها را استفاده نموده اند که نمونه آخر آن تشکیل گروه طالبان از این اقوام پشتون، بخصوص در ایالت سرحد و پشتونخواه بوده و به این طریق می خواهد تا اقوام پشتون را در هردو طرف سرحد دو کشور که در آن مناطق مشکل مرزی با افغانستان دارد و این مساله تا اکنون نیزلاینحل باقی مانده استفاده نماید.