اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

هنوز از یاد نبرده ایم که ده سال قبل و به هنگام هجوم نیروهای ائتلاف بین المللی به افغانستان چه وعده های دلفریب و خوشی از سوی این مهاجمان به ملت مظلوم و ستمکشیده این سرزمین داده شد. بسیاری از افراد خوش باور که فشار ناشی از حاکمیت گروه متحجر طالبان آنان را به ستوه آورده بود با به فراموشی سپردن سابقه زشت و کریه این دول استعمارگر در چپاول ثروتهای ملل جهان سوم، آرزوی داشتن کشوری توسعه یافته را در سر می پروراندند.

غافل از اینکه اندیشه منفعت محور مکتب لیبرالیسم از اساس و بنیان انسانهایی ساخته است که به چیزی جز کسب منفعت افزونتر نمی اندیشند. اینان با الهام از نظریات اندیشمندان برجسته لیبرالیسم که در حوزه اقتصاد جایی برای عدالت قائل نیستند به هر وسیله ای دست می یازند تا میزان هر چه بیشتری ثروت و قدرت را در سرزمینهای خویش گرد آورند. مبانی فلسفی لیبرالیسم که برای ارزشهای اخلاقی بشر ثباتی را قائل نیستند این مفاهیم را از اعتبار ساقط کرده و دچار سیالیتی مطلق نموده اند تا جاییکه دریافت معنایی محصل و تعریفی دقیق از این مفاهیم را غیر ممکن نموده اند.
بیکن فیلسوف انگلیسی مدرنیته می گفت: باید تمام فهرست خوبی ها و بدی ها را که به ما به ارث رسیده با ملاک سود و منفعت بازبینی و تجربه کنیم. در حقوق معیار مصلحت و سود و لذت تجربی را باید جایگزین ملاکهای سابق کنیم.
از مکتبی که تنها تکلیف انسان را لذت جویی هر چه بیشتر می داند و خوبی و بدی رفتار هر کسی را نه وابسته به کردار او بلکه صرفا نتایج و منافع آن می داند نمی توان انتظاری بیش از این داشت. جرمی بنتام یکی از نظریه پردازان این مکتب نیز با صراحت اظهار می دارد که اعلامیه حقوق بشر و حقوق طبیعی صرفا برای تبلیغ خوب است اما از نظر فلسفی فقط یک سفسطه آشوب طلبانه است و هیچ استدلال حقوقی و فلسفی پشت آن نیست. وی درباره آزادی نیز که به صراحت ابراز می دارد که: آزادی هم گرامی است ولی پایه حقوق نیست. آزادی و دموکراسی باید صرفا در خدمت منافع افراد باشند.
کارل پوپر به عنوان بزرگترین فیلسوف لیبرالیسم در قرن بیستم زمانیکه از حمله اتمی آمریکا به جاپان در پایان جنگ جهانی دوم یاد می کند علی رغم شعارهای انسان دوستانه و آزادی خواهانه خویش از اقدام نظامی آمریکا حمایت نموده و اقدام آمریکا در قتل عام صدهها هزار انسان بیگناه در عرض دقایقی را می ستاید و می گوید برای پایان جنگ لازم بود که آمریکا به چنین عملی توسل جوید. وی در یکی دیگر از آثارش نیز با تحقیر ملتهای جهان سوم و از موضعفی ارباب منشانه می گوید: ما باید برای آزادی دادن به این ملتها احتیاط کنیم و تا زمانی که استعداد لازم در این زمینه در آنان فراهم نگشته است نمی بایست به یکباره به آنها آزادی دهیم.
موارد بالا که از اظهارات چهره های بزرگی از اندیشمندان مکتب لیبرالیسم نقل گردید به خوبی آشکار می سازد که مفاهیم بلندی چون حقوق بشر و آزادی برای اینان اگر هم در محدوده سرزمینی خودشان قداستی را دارا باشد ولی در برخورد با سایر ملل صرفا جنبه ای ابزاری می یابد و به محض احساس کوچکترین مصلحتی به زیر پا نهاده می شود با این وصف می توان به آسانی دلیل رفتارهای وحشیانه ای که از سوی اشغالگران در افغانستان و عراق به وقوع پیوسته است درک کرد.
بنابراین اندیشمندان دلسوز جامعه ما بایستی در این زمینه آگاهانه تر عمل نموده و افکار عمومی را از آنچه در ذهن وضمیر استعمارگران می گذرد آگاه سازند.

موضوع : اخبار