اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

شخصی بنام ادریس امانی رییس پیشین منابع بشری وزارت امور خارجه که اکنون به حیث مستشار در سفارت افغانستان در فرانسه ایفای وظیفه می نماید، مدت چهار سال و هفت ماه می شود در این پست مشغول است و در این مدت هیچ نوع دست آوردی برای افغانستان نداشته که دلیل اش هم عدم داشتن سواد کافی و تحصیلات عالی می باشد.

 

در این مدت با استفاده از شناخت و دستکی های که در ریاست منابع بشری دارد در جدول کسانی که زمان ماموریت شان سه سال شده در نمایندگی های افغانستان در خارج عمداً ذکر نگردیده که موصوف خلاف همه پرنسیپ های مقرری به کار خود ادامه می دهد.

 

قرار معلومات از همکاران خود شان در پاریس ایشان یک انسان دایم الخمر بوده و حتی ساعات رسمی در دفتر قونسلی سگریت و نوشابه الکولی در پیش روی مراجعین قونسلی استفاده می کند.

 

چندی قبل یک نفر از هموطنان مقیم پاریس جهت طی مراحل اسناد خویش مراجعه نموده که ادریس امانی را در حالت غیر نورمال دیده که سگریت بدست و با صحبت های پوچ و بی ارزش که شایسته یک دیپلومات نیست کار این شخص را اجرا نموده است، ایشان حکایت حالت آن را برایم نمود که سخت به حال کشور گریستم و به مسوولین تصمیم گرینده وزارت خارجه نفرین فرستادم.

 

شما همه تان از بد اخلاقی قبلی بیسواد بودن آقای ادریس امانی نیز خبر داریند اما موصوف مدت بدینسو دختران جوان و بد اخلاق را به عنوان استاژر استخدام می نماید و با آنها کار های دور از انسانیت و آنهم در داخل سفارت که خانه ملت افغانستان است انجام می دهید.

 

همچنان مراجعین قونسلی که از طبقه اناث باشد آقای امانی به دفتر خود خواسته ساعت ها با آنها صحبت های بی ربط نموده و از آنها تفاضای شماره تماس و در خواست نوشیدن کافی و رفتن بیرون را می نماید که سخت متاثر کننده است.

 

بنابر این از رهبری بی خبر وزارت خارجه که تااکنون مسوولین منابع بشری با چل و نیرنگ خود لیست مدت ایفای وظیفه ادریس امانی که بالاتر از موعد تعیین شده و خلاف اصول و أنصاف در پاریس بدون هیچ نوع موثریت کار خود را ادامه می دهد تقاضا به عمل میاید هر چه عاجل تصمیم را در مورد فراخانی موصوف به کابل و معرفی آن به ارگان های عدلی و قضائی روی دست گرفته تا باشد عدالت واقعی به اجرا درآید.

 

بااحترام

کارمند وزارت