اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری به عنوان مقامی زیرک و پخته در سیاست مثال زدنی است که توانسته عمارت بلخ را از 15 سال بدین سو در سلطه خود داشته باشد اما چنین فردی نیز نمی توند تعصب به قومیت خود را پنهان کند که نمونه آن حمایت جانب دارانه از کرزی بود اکنون به دنبال تمویل مالی برای حکمتیار.

اختلافات درونی حکومت وحدت ملی اکنون تبدیل به بحث داغ هر محفل و بازاری شده است و سخنان تند دوستم و مسعود نه تنها کسی را متعجب نکرد بلکه بیش از آنکه برگ برنده منتقدان باشد انگشت اتهام قوم گرایی متوجه خودشان نیز هست.

در این میان سیاستمدارانی که به تازگی از ضرورت همدلی و هبستگی سیاسی گفته اند و معترضان دولتی را از دامن زدن به اختلافات قومی و کشمکش های سیاسی برحزر داشتند نیز خود در صف قوم گرایان حکومت می باشند.

اما آنچه قابل هضم نیست، کشاندن این اختلافات به میان مردمی است که شب و روز در هراس جنگ و ناامنی به سر می برند و مقامات دولتی تنها در زمان خطر به انزوا رفتن به دنبال استفاده ابزرای از آنان هستند.

هرچند که سخن فردی مانند عطا محمد نور که سرشاز از منطق لزوم حل اختلافات در جلسات رسمی می باشد و نگران خدشه به اذهان عمومی نیز چنین منطقی از حوصله وی خارج می باشد زیرا کسی که با استفاده از نام قوم خود به جایگاه و مقامی رسیده که در این 15 سال تبدیل به پادشاه بلخ شده است تا والی.

همچنین بر اساس یک گزارش از 8 صبح، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری به دنبال تمویل مالی حکمتیار از سفارت خانه های خارجی در کابل است تا مصارف حزب اسلامی افغانستان تامین شود.

با چنین اقدامی، عطار محمد نور به دنبال نیرومند ساختن همان قومیتی در ارگ است که صدای نزدیک ترین سیاستمداران به حکومت را بلند کرده است تا با استفاده از اشخاصی بدنامی چون حکمتیار قدرتی بسازد که دیگر هیچ کس جرات انتقاد آنهم علنی را نداشته باشد.

از سوی دیگر پس از انتخابات جنجالی سال 2014، حکومتی روی کار آمد که آنچه از نامش پیداست به دنبال مشارکت تمامی اقوام در حکومت بوده اما در باطن رییس جمهور و متحدان وی به همان راهی رفتند که حاکم قبل از وی رفته بودند.

حکومت وحدت ملی در ظاهر بسیار متوازن در قومیت هاست: ریس جمهور پشتون: معاون اول ازبک، معاون دوم هزاره، ریاست اجرایی تاجیک: معاون اول پشتون، معاون دوم هزاره، نماینده ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومت داری خوب هم تاجیک تعیین شده که هر یک از این مقامات دست به استقرار افرادی از قوم خود در حلقه های اطرافشان زده اند.

گفتنی است که برخی از منابع از تیره شدن روابط رییس جمهور با جنرال دوستم بر سر پول بیشتر و سفرهای خارج از تشریفات دولتی به ازبکستان و ترکیه و با احمد ضیا مسعود بر سر اجازه شکار غیرقانونی به شیخ های عرب بوده است که نشان از درد این مقامات از خطر قومگرایی برای مصلحت مملت نیست بلکه از کم شدن منافع شخصی شان می باشد.

هر کدام از مقاماتی که رییس جمهو را متهم به قومگرایی می کند با نگاه به حلقه اطراف خود، پی می برد که خود نیز یک قوم گراست که اگر به قدرت برسد تبدیل به غنی و کرزی دیگر می شود؛ افغانستان نه به دست دشمانی خارج از مرزها بلکه از دورن در میان نفاق ها و کینه ها ور به نابودی رفته بود و اکنون نیز چنین هراسی به قوت خود باقی است.

موضوع : اخبار