اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

این روزها در حالی معیشت مردم به سختی می گذرد و دستان بی رحم بیکاری گلوی مردم ملکی را می فشارد که رهبران حکومت وحدت ملی در بریز و بپاش و رفتن به سفرهای خارجی با هم مسابقه می دهند.

 

سفرهای سران حکومت وحدت ملی به این کشور و آن کشور همراه با هیات های بلند پایه و خدم و حشم آنچنانی نتیجه ای جز اسراف و مصرف هزینه های هنگفت ندارد وگرنه برای ما و شما معلوم است که از درون این سفرها چیزی به نفع مردم بیرون نمی آید.

 

نمونه واضح و روشن، سفر اخیر رییس جمهور غنی به تاجیکستان در راس هیاتی بلند پایه و پس از آن حرکت در مسیر لندن برای معرفی برگ های زرین و افتخار آفرین حکومت در فساد آفرینی و فساد پروری مقارن با سفر رییس اجرایی کشور به چین چه معنایی می تواند داشته باشد؟

 

در حقیقت چه لزومی دارد که رییس جمهور جداگانه برای خود هیات و خدم و حشم فراهم کرده و به این کشور و آن کشور سفر کند و در آنسو هم داکتر سپیدارنشین برای خود نظیر ایالات خودمختار، هیاتی جداگانه تشکیل داده و در این سفرها به رقابت پوشالی با یکدیگر بپردازند.

 

در مسیر پر پیچ و خم سیاسی افغانستان و در شرایطی که آتش جنگ در ولایت های شمالی و شرقی شعله می کشد، در زمانیکه سیاسی کاری ها در پروژه توتاپ داد مردم ملکی را درآورده، در زمانی که تورخم سیلی ناجوانمردانه خشونت و نابرادری پاکستان را به گوش مردم ما می زند چه نیازی هست که غنی برود و دوشنبه را به قدوم خود مزین کند؟ چه کاری در دوشنبه انجام شد که رییس اجرایی کشور توان انجام آن را نداشت؟

 

چرا دولت ذره ای خاطر مبارکش را از حیث وضعیت نابسامان و در هم ریخته کشور مکدر و مشوش نمی سازد و به جای رسیدگی به وضعیت اقتصاد، بیکاری و معیشت مردم، خود را مصروف سفرهای خارجی تجملگرایانه ای کرده که نهایت مفید بودنش به امضای یک تفاهم نامه کاغذی می رسد و بس!

 

چرا باید در موقعیتی که مردم افغانستان محتاج به نان شب هستند، حجم عظیمی از ارز کشور در قالب چنین سفرهایی به کشورهای دیگر منتقل شود؟ و چرا کسی هم صدای خود را نمی کشد و و این فسادهای به ظاهر تعریف شده و قانونی را با چالش مواجه نمی سازد؟

 

این وضع مملکت داری نیست که هر یک از سران، سر خود را درون برف کرده و برای خود ایالت خودمختار تشکیل دهد و برای خود هیات عالیرتبه داشته باشد و با پول های مفتی که از متحدان بین المللی به نام آبادانی افغانستان، تجهیز قوای نظامی افغانستان، رشد سلامت و صحت افغانستان و هزار یک عناوین دروغی دیگر می گیرند، بساط عیش و اسراف خود را در این کشور و آن کشور فراهم کنند.

 

چیزی به برگزاری کنفرانس وارسا نمانده و قرار است افغانستان در این کنفرانس برای تجدید کمک های بین المللی گزارش خواسته ها و نیازها و کارکردهای خود را ارایه دهد و آیا وجدان سران حکومت وحدت ملی این اجازه را به آنها می دهد که در میان تمام لاف های سیاسی خود، به مصرف کمک های بین المللی در راه جیب، مطامع شخصی و سفرهای غیرضروری پرهزینه اقرار کنند؟

موضوع : اخبار