اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

جنگسالار بیش از آنکه یک مهره فعال و با ابتکار عمل و دارای وزنه ی دپلوماتیک در سفرهای منطقوی باشد و بتواند از اوضاع نابسامان و متلاطم ایین روزها به نفع خود بهره گیرد؛ صرفا یک نوع سردرگمی و بلاتکلیفی را از خود به نمایش گذاشته است.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و از بزرگترین مخالفان مسلح حکومت که اخیرا با زد و بندهای خاص خود، بر آن بود تا به بدنه ی دولت و قدرت مرکزی و نیمه مشروع ارگ تزریق شود؛ همچون بسیاری دیگر از رهبران با سابقه ی شمشیر زدن زیر بیرق بیگانه و برادر کشی، ثابت ساخت که صرفا یک فرد جنگی است نه یک سیاستمدار!

وی درحالیکه فرصت غنیمت بسیار در اختیار داشت ولی نتوانست از ابرهای پراکنده در فضای مسموم و ملتهب کشور به نفع خود استفاده کند و بهره ی چندانی ببرد بلکه بیش از پیش در حاشیه ها باقی ماند و کار را بدانجا رسانید که دیگر از سر تیتر خبرها به مزاح و مزاح رسانه ای تنزل یافته است.

اینک بگونه ای ورق برگشته است و اوضاع را رقم زده است که دیگر نه برای جامعه ی مخاطب افغانستان و نه برای همرزمان سابق و رقبای امروزش در ارگ و احزاب به نام، اینکه حکمتیار کجا است و چه می کند کوچکترین اهمیتی ندارد بلکه…

بلکه صرفا چرایی و چگونگی تزریق گلبدین به پروسه ی صلح، ضرورت و عدم ضرورت مخارج هنگفت تحمیل شده بر بودیجه ی کشور برای حزب اسلامی و تقدیم و پیشکش معاشات و امتیازات و بلندمنزل ها و موترهای لوکس و محافظان بی شمار است که حول محور حکمتیار اهمیت یافته و بر سر زبان ها افتاده است.

از این رو، وی بیش از آنکه یک مهره فعال و با ابتکار عمل و دارای وزنه ی دپلوماتیک در سفرهای منطقوی باشد و بتواند از اوضاع نابسامان و متلاطم ایین روزها به نفع خود بهره گیرد؛ صرفا یک نوع سردرگمی و بلاتکلیفی را از خود به نمایش گذاشته است که…

که معلوم نیست در خدمت کدام قدرت منطقوی بیشتر مزدوری می کند؟ درحالی که هیچ پروگرامی قابل اعتنایی برای ارایه ندارد و از آدرس حزب اسلامی به سفرهای گاه و بیگاه و آواره گونه ی خود از پاکستان به عربستان، از ترکیه به دوبی و غیره می رود نه از آدرس یک وزنه ی حکومتی و نه حتی یک مهره قدرتمند جهادی.

اختصاص ملیون ها افغانی از بودیجه حکومت و در حقیقت جیب مردم برای حزب اسلامی منتسب به گلبدین، بیش از پیش این زمزمه ها را قوت می بخشد که حکمتیار خدای فرصت سوزی ها است و ورود جنجالی و بحث برانگیزش به کابل نه غنیمتی برای ارگ بوده است و نه سکوی پرتابی برای حزبش!