اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

تحلیل و ارزیابی من این است که مرگ ملاعمر طالبان را به چند دسته و انشعاب خونبار تقسیم کرد که دیگر احتمال یکجا شدن شان غیر ممکن شده است.

 

دسته ملا رسول با گروه اختر محمد منصور بجای اتحاد، خونین ترین جنگ ها را بین خود آغاز کرد و دسته ها و گروهای زیادی با مرگ ملا عمر بسوی داعش رفتند. اما حالا با مرگ اختر محمد منصور طالبان با سرنوشت فلاکت باری روبرو می شود.

 

اولین قربانی جنگ بهاری طالبان اختر محمد رهبر این گروه است و عملیات عمری و بهاری طالبان با شکست و ناکامی دردناک و تلخی مواجه شد. منصور خبط های زیادی داشت. انتخاب سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی بحیث معاون اول طالبان یکی از خبط ها و اشتباه های استراتژیک بود.

 

شبکه حقانی از نظر آمریکا وصل به القاعده دشمن استراتژیک آمریکا است و این قضیه گر چه با ترغیب ای اس ای صورت گرفت اما در کل کار حکومت پاکستان و روابط این کشور با آمریکا را دشوار ساخت. منصور از نظر مردم افغانستان چهره منفور جنگ طلب نفرت انگیز و مربی انفجار و انتحار در افغانستان بود و در زمان منصور شاهد هول انگیز ترین انفجارها در افغانستان بودیم.

 

انفجار شاه شهید، اکادمی پولیس ریاست 10 و حمله بر قندوز و… در زمان اختر محمد منصور انجام شد. رهبر جدید طالبان پروسه صلح را خراب کرد و گفت که صلح پر پاگند دشمنان است و طالبان با حکومت افغانستان صلح ندارد.

 

واکنش مردم از مرگ وی توام با شادی است زیرا منصور رسما عملیات بهاری و عمری را علیه مردم افغانستان راه انداخت البته که خود در این سیاه چاله افتاد. منصور دردناک ترین قربانی حمله های بهاری طالبان شد. وی دام مرگ برای مردم گسترانده بود اما خود در این دام گرفتار و با حمله بی سر نشین کشته شد. اختر محمد منصور هرچه بود ولی هرگز رهبری برای صلح و سیاست نبود. ملاعمر هم هرگز، حتی یک روز برای صلح فکر نکرد. اینها رهبران خون آشام مزدور و پلیدی بودند که تنها برای جنگ و خونریزی خلاقیت برندگی و استعداد داشتند.

 

حالا منصور به کام مرگ غلطید طالبان از هر زمانی بدبخت، مفلوک و مستاصل شده است. طالبان دچار انشعاب های خونین و رهبری منسجم ندارد. روزهای خوبی برای حکومت افغانستان و روزهای بدی برای طالبان رقم خورده است. فرصت از هر زمانی برای صلح و ثبات مساعد شده است. ملامنصور و ملاعمر سدها و موانع اساسی صلح، نابود شده اند. پاکستان هم تقریبا دست اش خالی شده و مهره های اصلی بازی شطرنج خود را از دست داده است.

 

جاده برای پیروزی برای صلح و ثبات از هر زمانی هموارتر است. اوباما هم می خواهد در پایان ریاست خود نشان دهد که اسامه و رهبران تروریست را کشته و امریکا و غرب و افغانستان را نسبت به هر زمانی مصون و امن کرده است.