اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

اشرف غنی و عبدالله روسای جمهور و اجرایی دولت وحدت ملی که ظاهرا نصفانصف 51 درصدی به 49 درصدی ارگ را در اختیار دارند برای اثبات مرزبندی حیطه اختیارات خود با هم و در معیت یکدیگر به باکو شتافتند.

 

نظر به اینکه جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری هم منطقه و نه همسایه هم مرز با افغانستان چندان که باید و شاید نقش پررنگ تر و اختصاصی در کابل ایفا نکرده است می بایست سفری چندروزه و اختصاصی برای بهبود روابط و مناسبات تدوین می شد نه اینکه…

 

نه اینکه در راه اروپاگردی سیاهی لشکری از پول بیت المال از خزانه ملی سوراخ و از راه سفر به بروکسل و لندن، گذر هواپیمای حامل دولتمردان سری هم به باکو زده و چند ساعتی میهمان الهام علی اف باشند.

 

موضع گیری های از ابتدا تاکنون رییس جمهور از سفر به ریاض، سفر به آنکارا، سفر به اسلام آباد، سفر به پکن و سفر به باکو را نمی توان چندان قناعت بخش و رضایت آمیز توصیف کرد چه اگر برنامه ای از سوی وی تدوین می شد پیش از ترک میدان هوایی حامد کرزی به رسانه ها ابلاغ می گردید.

 

کابل باکو درحالی در امتداد کابل آنکارا و کابل اسلام آباد قرار گرفته است که این رشته سر دراز اما بی سررشته دارد؛ مناسبات دیپلماتیک و تبیین سیاست خارجی که به زعم بسیاری مهمترین توان و تمرکز رییس جمهور را به خود اختصاص داده است گام به گام پیش می رود اما نه متوازن…

 

بدین معنا که آنچه در سفر هیات دولت می گذرد بدون کار کارشناسی شده و فارغ از تمهیدات مدون و اصولی است؛ اشرف غنی بدون درنظر گرفتن جایگاه و نقش قدرت های منطقه و جهان در کابل نمی تواند گام های کوتاه و بلند و نامتوازن در این زمینه بردارد و در انتظار نتیجه مطلوب بنشیند.

 

تبیین نقش آذربایجان در افغانستان در مثلث اشرف غنی، عبدالله و الهام علی اف از دو منظر قابل نکوهش است: یکی آنکه لزومی در سفر توامان و همزمان روسای جمهور و اجرایی در دیدار تشریفاتی و چندساعته از باکو وجود نداشت و بیشتر منجر به نمود دوپارگی ارگ کابل شد.

 

دیگر اینکه دولت وحدت ملی فارغ از ترسیم اهمیت و تاثیر دهلی نو، مسکو و تهران در کابل که به مراتب از اهمیت ریاض، آنکارا و پکن بیشتر است نمی تواند در جهت ادعای اصلاحات و تحول سیاست خارجی و جایگاه کابل در منطقه و جهان کاری از پیش ببرد.