اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

اسناد ویکی لیکس نشان می‌دهد که سفارت رژیم اسراییل در امریکا ده‌ها جوان سعودی را آموزش داده است.

به نقل از سایت میدل ایست مانیتور، اطلاعیه مطبوعاتی وزارت خارجه عربستان که سایت افشاگر ویکی لیکس نشر کرده است، سطح نزدیکی روابط بین ریاض و تل آویو را نشان می‌دهد.

براساس اسناد سری که اخیرا درز کرده است، سفارت رژیم اسراییل در واشینگتن دهها دانش پژوه سعودی را از طریق یکی از پروگرام های وزرات خارجه امریکا موسوم به پروژه رهبران جوان آموزش داده است. این پروژه برای آموزش جوانان جهت رهبری در جوامع خود و همکاری بین المللی با همتایان خود در کشورهای دیگر است.

یکی دیگر از اهداف این پروژه ایجاد نسل جدیدی از رهبران جوان فعال خصوصا در عرصه اجتماعی و سیاسی است تا متخصص روابط بین الملل و چگونگی مدیریت آن شوند.

سایت ویکی لیکس سند خاص خبرنگاران خارجی در عربستان را فاش کرده است که حاوی یک پروتکل غیررسمی با میانجیگری امریکا است و روابط بین عربستان و رژیم اسراییل را تحت پوشش آکادمیک تقویت می کند. این امر در چوکات آنچه کارشناسان روابط بین الملل ایجاد روابط طبیعی ریشه دار از پایین می خوانند؛ صورت گرفته است.

تلگراف ارسالی وزارت خارجه عربستان (به سفارت این کشور در واشینگتن) خواهان تکمیل اطلاعات درباره جمعی متشکل از دهها دانش پژوه سعودی شده است که سفارت اسراییل در واشینگتن میزبان آنها من‌حیث بخشی از پروگرام آموزشی آماده کردن رهبران زیر نظر دولت امریکا است.

این تلگراف ارسالی در آگِست سال 2008 عیسوی به درخواست وزارت خارجه عربستان (از سفارت خود) برای آگاهی از محتوی سفر گروه یاد شده و هدف آن اشاره می کند.

این تلگراف همچنین خواهان کسب اطلاع از فورمه هایی است که دانش پژوهان یاد شده پر می کنند و نیز خواستار اطلاع از محتوای متونی است که سفارت اسراییل چاپ کرده و در اختیار دانش پژوهان قرار داده است.

در این سند آمده است که دانش پژوهان سعودی به سخنان یکی از کارمندان سفارت اسراییل گوش داده و سوالاتی را مطرح و سپس یک سری عکس گرفته اند.

نکته جالب توجه این است که وزارت خارجه عربستان هیچ گونه اعتراض یا هشداری در تلگراف این سفر از خود نشان نداده است و با آن به طور معمولی برخورد کرده است؛ نظیر وقتی که وزارت خارجه عربستان معمولا از سفارتخانه های خود در جهان درباره یک رویداد معین کسب اطلاع می کند.

این امر نشان می دهد که فعالیت های مشابهی به طور معمول انجام می گیرد که تنها یک اقدام فردی یا جمعی خاص نیست بلکه زیر نظر یکی از پروگرام های دولتی امریکا انجام می گیرد که شامل حال اکثر کشورهای دوست امریکا از جمله عربستان و نیز رژیم اسراییل می شود.

اشتراک عربستان در این پروگرام از وقتی آغاز شد که ترکی فیصل سفیر عربستان در واشینگتن شد. ترکی فیصل پدر نزدیکی روابط بین تل آویو و ریاض به شمار می رود.