اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در روز جهانی معلولان که در کشورهای جهان سوم بویژه کشورهای جنگ زده و بالاخص کشورهای فقیر و نیمه اشغال شده نمود بیشتری می یابد؛ چندان که باید و شاید بدین قشر از شهروندان و اتباع درجه سوم افغانستانی پرداخته نشد.

 

هر سال دریغ از پارسال… هرسال نسبت به سالهای پیشین و سنوات قبل کمرنگ تر و محدود تر درخصوص معضلات، توانمندی ها، انتظارات و حقوق معلولان سخن به میان می آید به گونه ای که نه قدمی در این خصوص برداشته می شود نه قلم فرسایی می گردد.

 

سرتیتر گزارش ها، اخبار و مصاحبه های اکثریت قریب به اتفاق مطبوعات و رسانه ها در شب و روز جهانی معلولان که صرفا از 365 روز سال فقط یک روز بدان ها اختصاص دارد مملو بود از تحلیل ها و اخبار لحظه به لحظه سفرهای چندگانه هیات دولت به اروپا.

 

تا زمانی که دغدغه های معلولان اعم از مشکلات تردد در مسیرهای صعب العبور و خیابان های پر از چاله و گودال و کثافات، نادیده گرفته شدن در جامعه، فقر، بیکاری، موانع تحصیلی و ازدواج جزو دغدغه های عینی و ملموس مسوولین و مردم ملکی نگردد حتی بزرگداشت ها و تجلیل ها نیز دردی از اینان دوا نمی کند.

 

هشتصد هزار معلول تحت پوشش و بیشمار معلول از همه جا رانده و ازهمه جا مانده بدون پوشش، بدون حمایت، عدم سرپرست و کمترین توان مالی قشری بشدت آسیب پذیر در افغانستان را تشکیل داده اند که حتی در روز جهانی مخصوصشان نیز یادی از آنان نمی شود.

 

تا سروسامان بخشی به معلولان و مجروحان جنگی کشورمان راه درازی باقی است راهی از حرفهای خوب و وعده وعیدهای بی پایان تا برنامه های مدون و عملی و آنی با سقف بودجه و اعتبارات مشخص و البته قایل شدن حق زندگی با حداقل ها برای معلولان جسمی و ذهنی.

 

آمار تکان دهنده ای از معلولان مادرزادی بعلت نبود امکانات بهداشتی و عدم تزریق واکسن فلج اطفال و نیز مجروحین جنگی در سال جاری که بالغ بر 350 تن با گروه سنی 80 درصدی کودکان می شوند تا زمانی که مسوولان به فکر زخم سطحی شکریه بارکزی باشند راه بجایی نمی برد.

موضوع : اخبار