اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

همين چند روز پيش طالبان تهديد کرد که حملات بهاري خود را آغاز مي کند. اين تهديد، اما با سقوط دندغوري و حمله وسيع بر ولايت کندز شکل عملي به خود گرفت و جنگ بهاري طالبان را در شمال کليد زد. در سال هاي گذشته حملات بهاري بيشتر از جنوب آغاز مي شد، ولي از يک سال به اين طرف جنگ هاي جبهه اي طالبان در شمال به صورت بي وقفه ادامه داشته است. آغاز حملات بهاري طالبان از شمال که با سقوط دندغوري منجر شد، نشان مي دهد که امسال نيز توجه طالبان و گروه هاي هراس افگن بيشتر بر ناامن سازي ولايت هاي شمال متمرکز خواهد بود. سال گذشته ولايت کندز سقوط کرد و زمستان گذشته سقوط دندغوري سبب تخريب پايه هاي برق گرديد و کابل را به مدت زيادي در تاريکي فرو برد. هنوز دوماه از آزادي دندغوري از وجود طالبان نگذشته که بارديگر اين منطقه حساس و استراتژيک در مدت پنج ساعت در تصرف طالبان در آمد. مردم از همين حالا نگراني دارند که طالبان با تخريب پايه هاي برق، يکبار ديگر کشور را با بحران تاريکي مواجه نسازد. تاريکي پايتخت علاوه بر مشکلات اقتصادي و اجتماعي، اقتدار حکومت مرکزي را زير سؤال مي برد و ضعف و ناتواني حکومت را در مقابله با هراس افگنان آشکارا به نمايش مي گذارد.

پرسش مهم اينجااست که با وجود تهديدات علني دشمن؛ چرا بازهم يک ولسوالي و منطقه استراتژيک در مدت چند ساعت سقوط مي کند؟ اين تجربه ناکام در سال گذشته بارها تکرار شد. نيروهاي امنيتي بجاي راه اندازي حملات تهاجمي منتظر مي ماندند، تا طالبان حمله کنند. با حمله طالبان هم متأسفانه کمترين مقاومتي از سوي نيروهاي امنيتي صورت نمي گرفت، حتا در برخي مناطق نيروهاي امنيتي قادر به فرار و عقب نشيني هم نمي شدند و در نتيجه به صورت دسته جمعي به اسارت طالبان در مي آمدند.

در اثر سياست هاي ضعيف و ناشفاف امنيتي، تعدادي از ولسوالي ها سقوط کرد و تعدادي از مناطق در قلمرو طالبان اضافه شده است. اين مسأله شک و ترديدهاي بسياري را سبب گرديد. با آغاز سال جديد و آغاز جنگ جديد، مردم انتظار مي کشيدند که حکومت براي سال جديد چه پلان هاي را در سر دارد. آيا بازهم مانند سال گذشته حالت تدافعي به خود گرفته و از حمله هاي ضربتي و پيشگيرانه به پايگاهها و مراکز تجمع طالبان خودداري مي کنند؟

درپي همين انتظار حکومت اعلام داشت که در سال جديد نيروهاي امنيتي حملات تهاجمي خواهند داشت و ديگر به گروه طالبان اجازه نخواهد داد که مناطق بيشتري از خاک افغانستان را تصرف کنند. مسؤلان امنيتي البته براي همه اطمينان دادند که ديگر با کساني که با حکومت و مردم افغانستان مي جنگند، به عنوان دشمن برخورد خواهندشد و اين نيروها در همه حال قدرت مقابله با تهديدات دشمنان را دارند.

سقوط دندغوري و حمله بر ولايت کندز؛ اما خواب آلودگي و بي برنامه گي نيروهاي امنيتي را در آغازين حملات بهاري به نمايش گذاشت. سقوط دندغوري در چند ساعت هرگز به لحاظ نظامي قابل توجيه نمي باشد. گفته مي شود که در زمان حمله طالبان؛ اول، تانک ها و موترهاي نيروهاي امنيتي تيل و روغن نداشته است؛ بنابراين آنها مجبور به عقب نشيني مي شوند. دوم، نيروهاي اردوي ملي، پوليس را مورد حمايت قرار نداده است.

سال گذشته نيز نبود تيل و هماهنگي ميان نيروها، سبب گرديد که تعدادي از نيروهاي امنيتي در ولايت بدخشان به دست طالبان بيفتند و بيرحمانه سر بريده شوند. آيا وزارت دفاع و داخله از مصرف تيل در قرارگاه هاي نيروهاي امنيتي نظارت دارند؟ آيا وزارت هاي داخله و دفاع قادر به تأمين امکانات و از جمله تيل تانک ها و موترهاي نيروهاي امنيتي نيستند و يا تيل به صورت غير قانوني در بازارها به فروش مي رسند. در گذشته گزارش هاي زيادي از فروش غيرقانوني تيل و ساير امکانات اردو و پوليس ملي به نشر رسيد؛ اما آيا وزارت هاي داخله و دفاع اين امر را جدي گرفتند و آيا راهکارهاي نظارت دقيق از مصارف تيل را مدنظر قرار دادند؟

موضوع : اخبار