photoshoplogo

در این آموزش مختصر به شما تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید را در نرم افزار فتوشاپ (Photoshop) یاد خواهیم داد.

فرض بفرمایید که یک عکس رنگی داریم و می خواهیم آن را با نرم افزار Adobe Photoshop ، به یک عکس سیاه و سفید تبدیل کنیم. برای این منظور، ابتدا عکس را توسط برنامه Adobe Photoshop باز می کنیم. سپس از منوی Image ، ابتدا گزینه Adjustments و سپس گزینه Hue/Saturation را انتخاب می کنیم.

سپس در پنجر باز شده باید مقدار مربوط به Saturation را از ۰ به مقدار -۱۰۰ تبدیل کنیم تا عکس رنگی، تبدیل به سیاه و سفید بشود.

تمام.

موفق باشید.

پیشنهاد بعدی:  18 آموزش کوتاه برای فتوشاپ